5. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1. No kā ir atkarīgas akciju cenas?

2. Kādas tiesības ir akciju īpašniekam?

3. Kad ir veicama akciju emisija?

4. Kad A/S ir un nav tiesības izpirkt savas akcijas?

5. Kas var būt akcijas emitents?

6. Kas ir parasta akcija?

7. Kādi ir priviliģēto akciju paveidi?

8. Kas nozīme spekulēt ar akcijām?

9. Kādi ir divi galvenie veidi, kas izskaidro akciju tirgus cenas svārstību?

10. Kas ir dividendes?

11. Kad var izmaksāt dividendes?

12. Kādas ir dividenžu izmaksāšanas metodika?

13. Kādi ir optimālo dividenžu politiku ietekmējošie faktori?

14. Kādi ir dividenžu avoti?