4. Kopsavilkums

· Spekulēt ar akcijām nozīmē tās pirkt un pārdot, spekulējot uz to kursa izmaiņām tirgū.

· Akciju pirkšana un pārdošana notiek Fondu biržā.

· Latvijā akciju pirkšanas un pārdošanas darījumi notiek Rīgas Fondu Biržā, kas ir daļā no Skandināvijas biržu grupas OMX.

· Akciju cenu svārstības tirgū var izskaidrot, pirmkārt, ar akciju cenu tiešo saistību ar attiecīgā uzņēmuma kopējo vērtību, kas ir izdalīta ar kopējo akciju skaitu, un, otrkārt, ar akciju pieprasījumu un piedāvājumu tirgū.

· Dividendes ir akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kura tiek sadalīta starp akcionāriem proporcionāli viņu rīcībā esošajam akciju daudzumam.

· Optimālās dividenžu politikas galvenie uzdevumi ir nodrošināt akcionāru kopējā finansu stāvokļa maksimizāciju un uzņēmuma darbības pietiekošu finansējumu.

· Uzņēmuma izvēle par ienesīgāku akciju izmantošanas veidu – spekulācijas ar akcijām vai dividenžu iegūšanu – tiek pieņemta, balstoties uz akcijas investīcijas vērtību noteikšanas.

Akcijas investīcijas vērtības noteikšanai izmanto ienākuma kapitalizācijas metodi.