1. Spekulācijas ar akcijām

Spekulēt ar akcijām nozīmē tās pirkt un pārdot, spekulējot uz to tirgus vērtību (kursa izmaiņām).

Fondu birža – ir finansu iestāde, kurā notiek vērtspapīru otrreizēja pirkšana un pārdošana. [3, 81] Fondu birža (angl.-stock exchange) – akciju sabiedrība, kas organizē atklātu un regulāru vērtspapīru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu. [4, 29] Tātad akciju pirkšana un pārdošana notiek Fondu (vērtspapīru) biržā, tai skaitā Rīgas fondu biržā.

Latvijā akciju sabiedrībām ir iespēja kotēt savas akcija Rīgas Fondu Biržā, kas ir daļā no Skandināvijas biržu grupas OMX. Mūsdienās lielākajā daļā biržu akciju tirdzniecības pamatā ir elektroniskas tirdzniecības sistēmas (arī OMX). Jebkuram, kas vēlas iegādāties Latvijas uzņēmumu akcijas ir jāatrod starpnieks (brokeris), kam ir licence darījumu veikšanai biržā, un jāiesniedz savs pirkšanas rīkojums. Brokeris, balstoties uz šo rīkojumu, nodrošinās darījuma izpildi. Brokeris (angl.- broker) – persona, kas vērtspapīru vai finanšu tirgū veic starpniecības darījumus, vidutājs tirdzniecības operācijās. [4, 15]

Akciju tirgus cenas nepārtraukti svārstās. Ir divi galvenie veidi kā šīs svārstības izskaidrot. Pirmkārt, akciju cenas ir vienādas ar attiecīgā uzņēmuma kopējo vērtību, kas ir izdalīta ar kopējo akciju skaitu. Tātad, ja uzņēmuma vērtība mainās, bet akciju skaits paliek nemainīgs, tad jāmainās arī akciju cenai. Un ir vairāki iemesli kāpēc uzņēmuma vērtība varētu mainīties. Uzņēmums var paziņot labākus nekā tika gaidīts rezultātus (akciju cena pieaugs), vai lielākā klienta aiziešanu pie konkurentiem (akciju cena samazināsies).

Otrs nozīmīgs iemesls akciju cenu svārstībām ir pieprasījums un piedāvājums. Ja tirgū ir daudz kāda noteikta uzņēmuma akciju pārdevēju, bet ļoti maz pircēju, tad pirmie būs spiesti samierināties ar zemāku cenu nekā gadījumā ar daudz pircējiem tirgū. Citiem vārdiem, ja kādā noteiktā brīdī pircēju skaits pārsniedz pārdevēju skaitu akciju cena pieaugs, ja pārdevēju būs vairāk par pircējiem – cena samazināsies. Tā kā līdzsvars starp pircēju un pārdevēju skaitu visu laiku mainās, tas atspoguļojās arī akciju cenās.

Tātad ievērojama daļa akciju cenu svārstību ir izskaidrojama pateicoties ar konkrēto uzņēmumu saistītajiem faktoriem un lai veiktu spekulācijas ar akcijām, ir nepieciešama prasme noteikt, kā nākotnē mainīsies akciju kursi, un izvēlēties pareizo taktiku.

Ir pilnībā iespējams, ka kādam konkrētam uzņēmumam varētu būt grūtības pat tad, kad visa pārējā ekonomika attīstās. Tādēļ svarīgi ieguldīt nevis tikai viena konkrēta uzņēmuma akcijās, bet gan sabalansētā akciju paketē, kas būs daudz mazāk jūtīga pret vienas akcijas cenas svārstībām, jo daļa no paketes akciju individuālajām svārstībām būs pretēji vērstas un izlīdzinās viena otru.