13.7. Ienesīgāka akciju izmantošanas veida – spekulācija ar akcijām vai dividenžu iegūšana - noteikšana

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Šīs tēmas materiāls ir loģiskais turpinājums 13.5. tēmai – „Akciju kursu noteikšana no biržas tabulām. Biržu saraksti” un 13.6. tēmai –„ Ieguvumi no spekulācijām ar akcijām”.

Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās, kas ir spekulācijas ar akcijām, kas ir dividenžu iegūšana, varēs izvēlēties ienesīgāko starp šiem diviem akciju izmantošanas veidiem.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.