6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Andersone I., Červinska I., Kalniņa I. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. – Rīga: Avots, 2005. – 892 lpp.

2. Bāliņa R., Cīrule V., Ēdelmane I. Latviešu valodas vārdnīca. - Rīga: Avots, 1998. - 883 lpp.

3. Dienas bizness. 07.11.2009.-14.05.2010..

4. Definition of Speculation [tiešsaiste]. Brainy quote. [Skatīts 12.05.2010.]. Pieejams: http://www.brainyquote.com/words/sp/speculation222278.html

5. Dividendes NASDAQ OMX Riga [tiešsaiste]. Baltijas birža. [Skatīts 12.05.2010.]. Pieejams: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/shares/dividendes-2

6. Esch L., Kieffer R., Lopez T. Asset and risk management = Risk oriented Finance. - NJ: John Wiley &Sons, 2005.- 396p.

7. Freifeld.J. Speculative Bubbles: Finnancinal Genius Before the Fall [tiešsaiste]. [Skatīts 13.05.2010.]. Pieejams: http://www.clarity.net/~jake/bubble.htm

8. Informācija par Ventspils naftas akciju [tiešsaiste]. Baltijas birža. [Skatīts 14.05.2010.]. Pieejams: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LV0000100816&list=2&pg=details&tab=security

9. Jorion P..Value at risk the new - Benchmark for managing financial risk. – NY: McGraw-Hill, 2007. – 602 p.

10. Liberatore V. Computational LPPL Fit to Financial Bubbles [tiešsaiste]. [Skatīts 13.05.2010.]. Pieejams: http://ideas.repec.org/p/arx/papers/1003.2920.html

11. Pelane A., Ukenābele I. 10:00-14:00. Vērtspapīru tirgus. Latvijas pieredze 2008 – Rīga: NASADAQ OMX, 2009. – 124.

12. Purviņš A. Biznesa leksikas skaidrojošā vārdnīca angļu-latviešu. - Rīga: Avots, 2003. -527 lpp.

13. Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: Jumava, 2005. - 345.lpp

14. Speculation [tiešsaiste]. Invester words. [Skatīts 12.05.2010.]. Pieejams: http://www.investorwords.com/4643/speculation.htm

15. Speculation [tiešsaiste]. Stock market. [Skatīts 12.05.2010.]. Pieejams: http://en.mimi.hu/stockmarket/speculation.html

16. Ventspils Naftas vēsturiskais cenu grafiks [tiešsaiste]. Baltijas birža. [Satīts 12.05.2010.]. Pieejams: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LV0000100816&list=2&pg=details&tab=historical&lang=lv&currency=0&downloadcsv=0&date=&start_d=14&start_m=5&start_y=2009&end_d=14&end_m=5&end_y=2010

17. Yield [tiešsaiste]. Investopedia. [Skatīts 12.05.2010.]. Pieejams: http://www.investopedia.com/terms/y/yield

18. Yield and Investing [tiešsaiste]. Greekshares. [Skatīts 12.05.2010.]. Pieejams: http://www.greekshares.com/yield1.php