4. Kopsavilkums

Ieguvums- atdeve no investīcijām. Tas attiecas uz dividendēm, kas saņemtas no akcijām, un parasti tiek izteiktas procentos par pamatu ņemot investīciju izmaksas, šī brīža vērtībā vai nominālvērtībā. [17.]

Spekulācijas ar akcijām - darījumi biržā, kas tiek veikti, lai gūtu peļņu no cenu starpības [13.; 258.]

 Aprēķināt ieguvumu vai zaudējumu no akcijām ir samērā vienkārši, salīdzinot akciju pirkšanas cenu un pašreizējās dienas akcijas cenu, bet paredzēt akciju vērtības izmaiņas tā, lai pārdodot tās gūtu iespējami lielāko peļņu, ir praktiski neiespējami, nav vēl izdomāts pietiekami ticams veids, kā prognozēt akciju vērtības izmaiņas, tur spekulants var paļauties tikai uz savu intuīciju.

 Akcijas ir viens no riskantākajiem ieguldījuma veidiem. Risku no akcijām daļēji ir iespējams samazināt diversificējot akciju portfeli.

Akciju vērtībai būtu jāatspoguļo uzņēmuma finansiālais stāvoklis, bet dzīvē ne vienmēr tā tas notiek, kad starpība starp to kā akcija kotējas biržā un tās reālo vērtību ir milzīga veidojas spekulatīvie burbuļi, kas var veidoties uz nepatiesas informācijas pamata. Tiem sprāgstot akcionāriem rodas milzīgi zaudējumi.