2. Akciju tirgus risks

Tiem, kurus interesē maksimāli liela iespēja īsā laikā nopelnīt, kā arī gatavība uzņemties krietnu devu riska, ir vērts pievērsties akcijām, kuras tirgo visaktīvāk un kuru cenas mainās visstraujāk. Tas gan prasīs arī papildu piepūli – regulāri būs jāseko līdzi norisēm tirgū un ātri jāreaģē, akciju cenām mainoties. [11.;15.] Akcijas dod iespēju potenciāli nopelnīt vairāk. Taču, protams, līdz ar to pieaug arī risks zaudēt daļu naudas, ja ieguldījums nav bijis veiksmīgs. Tāpēc jāizvērtē sava riska pakāpe un jārīkojas atbilstoši. Kad notiek izvēle un tiek pieņemts lēmums „es tirgošos biržā”, ir svarīgi izvēlēties ne tikai uzņēmumu, kura akcijas pirkt, bet būtu arī labi izvēlēties savu stratēģiju un kritērijus, pēc kuriem investors vadīsies. [11.;11.]

Ieguldījumi akcijās ir uzskatāmi par riskantiem, jo neviens nevar garantēt peļņu. Tikpat labi varat rēķināties ar zaudējumiem. Tādēļ risks – iespēja pazaudēt daļu no savas naudas – ir viens no faktoriem, kas noteikti jāapsver un noteikti jāsamazina, ja vēlas investēt akciju tirgos. Galvenais iemesls, kas atsver šo visai riskanto soli, – iespēja labi nopelnīt, proti, ieguldījumi finanšu tirgos potenciāli var nest lielāku peļņas procentu nekā naudas turēšana bankas depozītā. Taču der atcerēties – jo vairāk grib nopelnīt, jo vairāk, iespējams, var zaudēt. Risks vienmēr būs izmērāms – vai nu ar peļņu, vai arī ar zaudējumiem –, un vienmēr varēs novērtēt, vai bija vērts to darīt. Tiesa gan – tikai ar atpakaļejošu datumu. [11.;34.]

2. attēls. Ienesīguma un riska samērība dažādiem vērtspapīru veidiem [11.;35.]

Ienesīguma un riska samērība dažādiem vērtspapīru veidiem

Kā var redzēt 2.attēlā akcijas ir viens no riskantākajiem ieguldījuma veidiem. Risku no akcijām daļēji ir iespējams samazināt diversificējot akciju portfeli. Kā saka „Neuztici visas preces vienam kuģim” (Erasmus). [9.;159.]