13.6. Ieguvumi no spekulācijām ar akcijām

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

 Šīs tēmas materiāls ir loģiskais turpinājums 20.5. tēmai – „Akciju kursu noteikšana no biržas tabulām. Biržu saraksti”.

Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas orientēsies akciju tirgus riskos, zinās, kas ir spekulatīvie burbuļi, kādi var būt ieguvumi no spekulācijām ar akcijām.

Īpaša uzmanība ir pievērsta terminu definīcijām. Ja literatūrā ir atrodamas dažādas terminu definīcijas, tad tās visas ir sniegtas, lai skolotājs varētu izvēlēties audzēkņu sagatavotības līmenim, kā arī stundas mērķim piemērotākās definīcijas.

Ilustrācija ieguvuma (ienesīguma) un riska samērībai dažādiem vērtspapīru veidiem ir sniegta attēlā.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.