3. Kopsavilkums

Akcija ir vērtspapīrs, ko izlaiž/emitē uzņēmums/emitents/, lai iegūtu papildu finanšu līdzekļus savas darbības tālākai pilnveidošanai. Akcija pārstāv uzņēmuma īpašumus - zemi, ēkas, iekārtas u.c. Līdz ar to akcijas īpašniekam akcija ir apliecinājums, ka viņam pieder uzņēmuma īpašuma jeb kapitāla daļa, un viņš ir šī uzņēmuma līdzīpašnieks, kam ir tiesības uz dividendēm vai cita veida ienākumiem.

Akciju cenu birža nosaka piedāvājums un pieprasījums. Jo vairāk pircēju gribēs pirkt kādu konkrētu akciju, jo augstāka būs šis akcijas cena.

Tirgus indekss parāda visa vērtspapīru tirgus tendences, kas savukārt palīdz ieguldītājiem izvērtēt situāciju un izšķirties par ieguldījumu izdarīšanu. [3]

• Ja akciju cenas pieaug, tad indekss iet uz augšu. To sauc par "buļļa tirgu".

• Ja akciju cenas samazinās, tad indekss iet uz leju. To sauc par "lāča tirgu".

Vērtspapīru iekļaušana kādā no biržas vērtspapīru sarakstiem ir obligāts priekšnoteikums, lai veiktu ar tiem biržas darījumus. Taču emitentiem, kuri nevēlas veikt biržā darījumus ar saviem vērtspapīriem, nav obligāti jānodrošina vērtspapīru atrašanās kādā no sarakstiem.

Saskaņā ar jauno nolikumu Rīgas Fondu biržā OMX Group ir:[4]

  • oficiālais saraksts;
  • otrais saraksts.