2.Biržas saraksti

2.3.Baltijas saraksti

Šajā sarakstā ir iekļauti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas labāko uzņēmumu saraksti Baltijas sarakstā ir iekļauti augstākās kvalitātes vērtspapīri.

1999. 23.aprīlī Viļņā tika parakstīts sadarbības memorands starp Rīgas Fondu biržu, Tallinas Fondu biržu un Lietuvas nacionālo fondu biržu. Tā paredzēja tiešu sadarbību biržu starpā kopējā Baltijas vērtspapīru tirgus izveidē. Tika noteikts, ka kopējais Baltijas tirgus atbilstoši starptautiskās biržu sadarbības pieredzei, balstīsies uz principu, ka vērtspapīri tiek kotēti vienā vietā - vietējā biržā, turpretī tiks veicināta biržas biedru - banku un brokeru sabiedrību - darbība pārējās Baltijas biržās. 1999.gadā tika veikta tirdzniecības laiku harmonizācija, saskaņojot tirdzniecības sesijas laiku visās trijās Baltijas valstu biržās.[5]

Baltijas valstu sadarbība ir balstīta uz sekojošiem principiem:

  • vienkāršota likviditāte, kas balstīta uz mājsaimniecību sarakstu;
  • piederība;
  • kopējas tirdzniecības sistēmas attīstības;
  • vienotas darba laiks.