2.Biržas saraksti

2.2. Otrais saraksts

Otrajā sarakstā var iekļaut publiskajā apgrozībā laistās emisijas, ja ir iesniegti nepieciešamie dokumenti.

Kotēšanas uzsākšanas prasības:

Emitentam un tā izlaistajiem parāda vērtspapīriem jāatbilst šādām prasībām:[5]

  1. pieteikumam jāatbilst uz visiem parāda vērtspapīriem, kas izlaisti vienā emisijā;
  2. parāda vērtspapīru emisijas apjoms ir 110 000 latu;
  3. parāda vērtspapīriem jābūt brīvi atvasināmiem;
  4. parāda vērtspapīru emitentiem jābūt maksātspējīgiem;
  5. konvertējamās obligācijas var uzsākt kotēt, ja ar tām saistītās akcijas tiek kotētas Oficiālajā vai Otrajā saraksta vienlaikus ar konvertējamām obligācijām;
  6. emitents vismaz pēdējos divus gadus ir veicis uzņēmējdarbību.