2.Biržas saraksti

2.1. Oficiālais saraksts

Lai reģistrētos Oficiālajā sarakstā Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā. Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas oficiālajā sarakstā. [5]

Kotēšanas uzsākšanas prasības.

1.Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt tikai vērtspapīru kotēšanu, kuriem varētu būt pietiekami licis pieprasījums un piedāvājums, kas ļautu tiem noteikt pamatotu cenu.

2.emitentam un tā izlaistajām akcijām jāatbilst šādām prasībām:[5]

a) emitenta kapitalizācija ir vismaz 3 000 000 Ls;

b) emitentam ir vismaz 300 akcionāru;

c) publiskajā apgrozībā ir vismaz 25% tās kategorijas akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt biržā. Biržas valde var pieļaut mazāku akciju daudzumu publiskajā apgrozībā, ka tajā ir pietiekami liels skaits šīs kategorijas akciju;

d) publiskajā apgrozībā ir vismaz 10% no emitenta balsstiesīgo akciju skaita;

e) emitents ir maksātspējīgs;

f) emitents uzņēmējdarbībā gūst peļņu vai emitentam ir izredzes sasnieg! pieliekamu peļņas apjomu;

g) emitentam ir pietiekami liels līdzekļu apjoms;

h) emitents ir sagatavojis trīs zvērināta revidenta apstiprinātus gada pārskatus, no kuriem vismaz pēdējais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Gada pārskatiem jāaptver pārskata periodi, kas nedrīkst būt mazāki par divpadsmit mēnešiem;

i) emitents vismaz pēdējos trīs gadus ir veicis uzņēmējdarbību;

j) emitenta akcijām ir jābūt brīvi atvasinātām.