2.Biržas saraksti

Vērtspapīru iekļaušana kādā no biržas vērtspapīru sarakstiem ir obligāts priekšnoteikums, lai veiktu ar tiem biržas darījumus. Taču emitentiem, kuri nevēlas veikt biržā darījumus ar saviem vērtspapīriem, nav obligāti jānodrošina vērtspapīru atrašanās kādā no sarakstiem.

Vērtspapīru sarakstos var iekļaut kā Latvijas, tā arī ārvalstu emitentu vērtspapīrus, kas atrodas publiskajā apgrozībā Latvijā. [4]

 No 2002.gada janvāra Rīgas Fondu biržai tika radīts jauns nolikums” Par vērtspapīru sarakstiem". Galvenās izmaiņas, kas ietvertas jaunajā nolikumā ir saistītas ar izmaiņām vērtspapīru sarakstu struktūrā un paredz kvalitatīvi jaunas prasības esošajiem biržas emitentiem, tai skaitā stingrākas informācijas atklāšanas prasības . Saskaņā ar jauno nolikumu Rīgas Fondu biržā ir: [4]

  • oficiālais saraksts;
  • otrais saraksts;