1. Akcijas

1.5. Ieguldīšanas riski

Lielāks vai mazāks risks vērtspapīru tirgū pastāv vienmēr.

Akciju emitenti paši un līdz ar to akcijas ir pakļautas dažādiem riskiem;

  • Tirgus riskam - tas ir vienāds visiem uzņēmējdarbības veidiem un nav atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darbības. Tirgus risku rada pieprasījuma līmenis valsts ekonomikā, procentu likmes, inflācijas līmenis, vidējais darba algu līmenis, utt.
  • Uzņēmuma riskam - tas ir atkarīgs no paša uzņēmuma politikas un pieņemtajiem lēmumiem.
  • Jebkurš ieguldījums ir pakļauts arī inflācijai. Inflācija ir makroekonomikas rādītājs, kurš parāda vispārējo cenu līmeņa kāpumu un attiecīgi arī pirktspējas samazināšanos laika gaitā. Inflācija ir viens no lielākajiem riskiem, kas var būtiski ietekmēt ieguldījumus un to vērtību nākotnē. Ir svarīgi sekot līdzi ieguldījumu ienesīgumam, lai tas regulāri un ilgtermiņā pārsniegtu inflāciju.
Piemērs: ja akciju tirgū gadā ir nopelnīti 8%, bet inflācija ir 3%, faktiskais jeb reālais ieguvums ir tikai aptuveni 5%. Akciju tirgus inflācijas riskam gan ir mazāk pakļauts nekā, piemēram, parādzīmju tirgus, jo akciju tirgus ienesīgums ir lielāks, tomēr jāatceras, ka inflācijas dēļ īstie ienākumi ir mazāki nekā sākotnēji varētu šķist.