1. Akcijas

1.4.Tirgus indeksi

Fondu biržās parasti tiek tirgots liels akciju skaits Ir ļoti sarežģīti ātri pārskatīt visu vērtspapīru tirgu, konstatēt notiekošās izmaiņas. Lai kopumā vērtētu vispārējo tirgus stāvokli, nevis tikai atsevišķu akciju cenas, tiek ieviesti specifiski rādītāji, kurus sauc par vērtspapīru tirgus indeksiem. Tie ir vairāku uzņēmumu akciju cenu matemātisks rezultāts, kurš raksturo indeksā ietilpstošo akciju cenu izmaiņas. Indeksā ietilpstošo uzņēmumu skaits un darbības joma var būt dažāda. Tāpat katra biržā var atšķirties indeksa aprēķināšanas metodes, bet galvenā indeksa īpašība ir tā, ka viens skaitlis - indekss - parāda visa vērtspapīru tirgus tendences, kas savukārt palīdz ieguldītājiem izvērtēt situāciju un izšķirties par ieguldījumu izdarīšanu.[3]

• Ja akciju cenas pieaug, tad indekss iet uz augšu. To sauc par "buļļa tirgu".

• Ja akciju cenas samazinās, tad indekss iet uz leju. To sauc par "lāča tirgu".

Vērtspapīru tirgus uzraudzība

Uzņēmumiem, kuru akcijas tiek kotētas birža, ir jāievēro informācijas atklāšanas princips. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem regulāri jāinformē ieguldītāji par būtiskiem notikumiem - finanšu pārskatiem, peļņas prognozēm, vadības maiņu, noslēgtiem līgumiem, nākotnes plāniem u.c. notikumiem, kas var ietekmēt akciju cenu. Šī informācija obligāti ir jāiesniedz biržā.

Lai vērtspapīru tirgus būtu stabils un drošs, biržā kotētos uzņēmumus papildus uzrauga gan Finanšu un kapitāla tirgus komisija, gan Rīgas Fondu birža. [3]