1. Akcijas

1.3. Akciju cenu lasīšana no biržas tabulas

Biržas tabula
Attēls. Biržas tabula


1. un 2. sleja (angl.- 52 Weeks- 52 nedēļas.), high -augsts un low- zems - Tās ir augstākās un zemākās cenas, par kādām tirgoja akcijas pēdējās 52 nedēļās.

3. sleja. Uzņēmuma nosaukums un veids - Šajā slejā ir uzskaitīts uzņēmuma nosaukums.

4. sleja. Uzņēmuma kods (abreviatūra) biržā. Ja jūs meklējat akciju kotējumus internetā, jūs vienmēr meklējat uzņēmumu pēc šīs abreviatūras.

5. sleja. Dividendes par akciju - Tā norāda gada dividenžu maksājumu par vienu akciju. Ja šī vieta ir tukša, uzņēmums pašlaik nav izmaksājis dividendes.

6. sleja. Dividenžu peļņa - procentuālā dividenžu atdeve, to aprēķina, dalot gada dividendes uz vienu akciju ar cenu par vienu akciju.

7. sleja. Cena / Peļņa (angl.- price - earning) - To aprēķina, dalot pašreizējo akciju cenu ar uzņēmuma peļņu uz vienu akciju par pēdējiem četriem ceturkšņiem.

8. sleja. Akciju tirdzniecības apjoms simtos (angl. – volume) - Šis skaitlis parāda, kopējo pārdoto akciju skaitu dienā, kas uzskaitīti simtos. Lai iegūtu faktisko pārdoto akciju skaitu, jāpievieno "00" skaitlim.
9. un 10. sleja. Iepriekšējās dienas dati - augstākā un zemākā akciju cena – Tā norāda cenu diapazonu, kurā tirgoja akcijas visu dienu.
11. sleja. Slēgšana (angl.- close)- te redzama pēdējā tirdzniecības cena, kas reģistrēta, kad tirgus slēgts dienas beigās.

12. sleja. Neto izmaiņas (angl.- net changes)- te redzama akciju cenas izmaiņas procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo dienu.