1. Akcijas

1.1. Akciju būtība

Akcija ir vērtspapīrs, ko izlaiž/emitē uzņēmums/emitents/, lai iegūtu papildu finanšu līdzekļus savas darbības tālākai pilnveidošanai. Akcija pārstāv uzņēmuma īpašumus - zemi, ēkas, iekārtas u.c. Līdz ar to akcijas īpašniekam akcija ir apliecinājums, ka viņam pieder uzņēmuma īpašuma jeb kapitāla daļa, un viņš ir šī uzņēmuma līdzīpašnieks, kam ir tiesības uz dividendēm vai cita veida ienākumiem. Akcijas ir finansu instruments, kurš veidojas, kad akcijas sabiedrības (kooperācijas) sadala savu kapitālu daļās. Akcijas turētājs jeb akcionārs ir šā uzņēmuma līdzīpašnieks. Publisko akciju sabiedrību akcijas tiek tirgotas biržā, un to cenas mainās atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma, kā arī no uzņēmuma darbības rādītājiem un citiem faktoriem. Kopējā akcijas sabiedrības izdalītās daļas vērtība akcijās tiek saukta par tirgus kapitalizāciju. Pērkot un pārdodot akcijas ir iespējams gan iegūt, gan zaudēt, tādēļ šos procesus veic profesionāļi, kuri pēta un analizē vispasaules tirgus situāciju. Akcijas tiek uzskatītas par drošu ieguldījumu līdzekli, tomēr pašlaik pasaulē valda krīze, kura veicina akciju cenu lejupslīdi, tādējādi negatīvi ietekmējot ieguldītāju viedokļus un vēlmi ieguldīt akcijās. Akcijas var pikrt un pārdot arī fiziskas personas, bet lielākoties ar akciju tirdzniecību nodarbojas akciju fondi, kā arī fondu biržas, Latvijā – Rīgas fondu birža [1].

No ieguldījumiem akcijās var gūt šādus ienākumus: [2]

• uzņēmumu maksātās dividendes,

akciju vērtības pieaugumu, ja pērc akcijas tad, kad tās ir lētas, bet pārdod tās, kad cena ir pieaugusi.

Dividendes

Dividende ir uzņēmuma {akciju sabiedrības) tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Pelņas daļas apjomu, t. i, cik daudz naudas tiks izmaksāts dividendēs, nolemj un pieņem akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce nosaka arī datumu, kurā dividendes tiks aprēķinātas, un datumu, kurā dividendes tiks izmaksātas akcionāriem. Ja akcijas netiek pārdotas, tad dividendes ir vienīgais reālais ienākums no akcijām.

Dividendes var saņemt:

• ja Tu esi par sertifikātiem ieguvis kāda uzņēmuma akcijas, bet neesi atvēris vērtspapīru kontu, tad dividendes, kas ir maksātas Tavām akcijām, glabājas Latvijas Centrālajā depozitārijā, un Tu tās saņemsi tikai tad, kad atvērsi vērtspapīru kontu.

• ja Tu esi atvēris vērtspapīru kontu, tad dividendes Tavā naudas kontā tiek ieskaitītas automātiski. [2]