13.5. Akciju kursu noteikšana no biržas tabulām. Biržu saraksti

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas orientēsies kā veidojas akciju cenas biržā, tirgus indeksos, biržas sarakstos, no biržas tabulām varēs noteikt akciju kursu. Šīs tēmas loģiskais turpinājums ir sniegts 20.6. tēmā „Ieguvuma no spekulācijām ar akcijām aprēķins”.

 Komentāri pie attēla, kas ilustrē kā izskatās biržās tabula, sniedz informāciju par akciju tirdzniecības rezultātiem.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.