4. Kopsavilkums

Noguldījumu veidi ir šādi:

  • pieprasījuma noguldījumi - uz nenoteiktu laiku ar pienākumu izmaksāt pēc pieprasījuma;
  • termiņnoguldījumi:
    • uz noteiktu laiku,
    • uz nenoteiktu laiku ar klientu iepriekšēju pieteikumu par izņemšanu.

Komercbankas izmanto dažādas noguldījumu procentu aprēķināšanas metodes:

  • vienkāršie procenti – katru periodu procenti tiek rēķināti uz sākotnēji noguldītiem naudas līdzekļiem.
saliktie procenti – katra uzkrāšanas perioda beigās procentus pieskaita noguldītiem naudas līdzekļiem un nākamajā periodā procentus rēķina pieaugušajai kapitāla summai.