3. Saliktie procenti

Saliktie procenti – katra uzkrāšanas perioda beigās procentus pieskaita noguldītiem naudas līdzekļiem un nākamajā periodā procentus rēķina pieaugušajai kapitāla summai.[6]

Salikto procentu likumi:

· nelielas atšķirības ienesīgumā nozīmē daudz.

· jo agrāk sāk ieguldīt, jo mazāk jāiegulda.

P= S(1+ i)t, kur:

P – uzkrātais kapitāls, atdodamā summa, beigu summa;

S – sākumkapitāls, aizdotā summa, sākuma summa;

i – procentu likme gadā;

t – finanšu operācijas ilgums.

(1+ i)t ir nākotnes vērtības faktors. Noguldot naudu klienti ir ieinteresēti lai šis faktors būtu pēc iespējas lielāks, bet aizņemoties naudu ilgtermiņā, ir ļoti būtiski, lai procentu likme būtu iespējami mazāka. Īstermiņa aizņēmumiem tas nav tik būtiski.

Piemērs. Aprēķiniet summu, ko saņems noguldītājs, noslēdzot līgumu par divgadīgo noguldīju, kura pamatsumma ir Ls 15500, procentu likme – 5,5 %,

- izmantojot vienkāršos procentus; 

- izmantojot saliktos procentus ar pusgada kapitalizāciju. 

Kurš noguldījuma variants ir ienesīgāks?

Atrisinājums

P=S (1+r*t)

P= Ls 15500 * (1+ 0.055*2) = Ls 17205

P=S (1 + n)i

P= Ls 15500 (1 + 0.0552 / 2)4 = Ls 17276,63

Otrais variants ir ienesīgāks