1. Procentu aprēķinu metodes

Vienkāršo procentu aprēķinam fiksētais procents tiek rēķināts no pamata noguldītās summas, taču variantā ar saliktajiem procentiem, procents katra perioda beigās tiek aprēķināts no „pieaugušā” kapitāla.

Lai vieglāk būtu salīdzināt sakarību, aplūkosim 1. tabulu un 1.grafiku.

Gadi

Vienkāršie % (5%gadā, sākuma summa Ls 1000)

Saliktie % (5% gadā, sākuma summa Ls 1000)

1

Ls 1 050.00

Ls 1 050.00

2

Ls 1 100.00

Ls 1 102.50

3

Ls 1 150.00

Ls 1 157.63

4

Ls 1 200.00

Ls 1 215.51

5

Ls 1 250.00

Ls 1 276.28

6

Ls 1 300.00

Ls 1 340.10

7

Ls 1 350.00

Ls 1 407.10

8

Ls 1 400.00

Ls 1 477.46

9

Ls 1 450.00

Ls 1 551.33

10

Ls 1 500.00

Ls 1 628.89

1. tabula. Vienkāršo un salikto procentu salīdzinošā tabula

Vienkāršo un salikto procentu salīdzinošs grafiks

1. grafiks. Vienkāršo un salikto procentu salīdzinošs grafiks