4. Piemērs kredīta izmaksu aprēķinam [1]

Izsniegts kredīts 50000 Ls apmērā uz 10 gadiem ar nominālo procentu likmi 7% gadā. Sastādīt precīzu kredīta dzēšanas plānu, ja kredītu dzēš:

a) ar periodiskiem maksājumiem perioda beigās (anuitātes metode);

b) katra perioda beigās atdodot vienādu daļu un procentus (lineārā metode).

a) ar periodiskiem maksājumiem perioda beigās (anuitātes metode)

periods

parāda atlikums perioda sākumā

maksājamā daļa % segšanai

maksājamā daļa parāda segšanai

maksājuma lielums

1

50000

3500

3618.87514

7118.88

2

46381.1249

3246.68

3872.1964

7118.88

3

42508.9285

2975.62

4143.25014

7118.88

4

38365.6783

2685.6

4433.27765

7118.88

5

33932.4007

2375.27

4743.60709

7118.88

6

29188.7936

2043.22

5075.65959

7118.88

7

24113.134

1687.92

5430.95576

7118.88

8

18682.1782

1307.75

5811.12266

7118.88

9

12871.0556

900.974

6217.90125

7118.88

10

6653.15433

465.721

6653.15433

7118.88

Kopā

21188.8

50000

71188.8

b) katra perioda beigās atdodot vienādu daļu un procentus (lineārā metode).

periods

parāda atlikums perioda sākumā

maksājamā daļa % segšanai

maksājamā daļa parāda segšanai

maksājuma lielums

1

50000

3500

5000

8500

2

45000

3150

5000

8150

3

40000

2800

5000

7800

4

35000

2450

5000

7450

5

30000

2100

5000

7100

6

25000

1750

5000

6750

7

20000

1400

5000

6400

8

15000

1050

5000

6050

9

10000

700

5000

5700

10

5000

350

5000

5350

Kopā

19250

50000

69250Kā ir redzams, anuitātes gadījumā samaksa par kredītu ir lielāka nekā lineārā metodē, bet maksājuma lielums katrā periodā ir vienāds, savukārt, lineārās metodes gadījumā sakumā ir salīdzinoši liela maksājumu summa, bet ar laiku tā samazinās.