13.3. Kredītu un līzingu izmaksu aprēķins

Jautājumu par kredīta veidiem- skatīt 7.2. un 13.1. tēmu

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Tēmas saturs ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas varēs orientēties līzinga veidos, aizdevuma maksas struktūrā, izmantojot piemēru kredīta izmaksu aprēķinam, varēs aprēķināt kredīta un līzinga izmaksas.

Tēmas materiālus papildina arī 7.2. „Kredīta veidi. Lētākā kredīta izvēles kritēriji” un 13.1. tēmas „ Jēdzienu būtība: amortizācija, kredīts, vērtspapīri, līzings un kredītu veidi, birža” materiāli.

 Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.