4. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1. Uzņēmuma iekšējā finansēšana paredz (pareizās atbildes ir pasvītrotas):

 • Finansēšanu no uzņēmuma peļņas;
 • Dibinātāju iemaksu izmantošanu;
 • Līzinga izmantošanu;
 • Banku kredītu izmantošanu

2. Kuri no uzskaitītajiem ir komercsabiedrības pašu finansēšanas avoti (pareizās atbildes ir pasvītrotas):

 • ieņēmumi no uzņēmuma līdzekļu (aktīvu) pārdošanas;
 • ražošanas izdevumi;
 • ieņēmumi no produkcijas un pakalpojumu pārdošanas;
 • līdzekļi no obligāciju emisijas;
 1. Nosauciet un īsi raksturojiet iekšējās finansēšanas veidus;
 2. Nosauciet un īsi raksturojiet ārējās finansēšanas veidus;
 3. Kāpēc, izvēloties starp dalības finansēšanas un kreditēšanas iespēju, uzņēmēji biežāk izvēlās kreditēšanu?