3.Kopsavilkums.

Iekšējās finansēšanas resursi no sākuma atrodas uzņēmuma pārvaldē, tos nevajag piesaistīt un tie rodas uzņēmuma saimnieciskas darbības rezultātā.

Ārējās finansēšanas resursus uzņēmums piesaista no fiziskām vai juridiskām personām savai darbībai. Par ārējo finansēšanas resursu izmantošanu uzņēmumam ir jāmaksā. Piemēram, par kredītu- procentus bankai, par dalības finansēšanu- dividendes īpašniekiem.

 Iekšējās finansēšanas avoti:

- uzņēmuma ieņēmumi no realizācijas- šo naudu uzņēmums var izmantot nākamā cikla nodrošināšanai – pirkt materiālus, apmaksāt darbinieku algas, īri, pārējus rēķinus;

- amortizācijas atskaitījumi;

- peļņa.

Ārējās finansēšanas avoti:

- dalības finansēšana;

- kreditēšana ar visiem tās paveidiem (t.sk. līzings, overdrafts, citi)