2. Ārējās finansēšanas resursi

2.2. Kredīts kā uzņēmuma finansēšanas veids

Kredīta devējs nodod kredīta ņēmējam šo zināmo naudas summu, ticot, ka tā vēlāk tiks atmaksāta. Kredīts tiek izmaksāts veselā summā vai pa daļām un, termiņam beidzoties, tas ir jāatmaksā. Tā kā kredīta devējs uz noteiktu laika posmu atstāj savu kapitālu kredīta ņēmēja ziņā, par to viņš saņem procentus.

Aizņēmuma veidā iegūtais kapitāls dod papildu iespēju tā saņēmējam palielināt savu peļņu, jo rodas iespēja paplašināt ražošanu un uzlabot preču kvalitāti, tādējādi nodrošinot konkrētā uzņēmuma produkcijai augstāku konkurētspēju tirgū. Kredīta lielums apgrozāmo līdzekļu paplašināšanai pat ar pārējiem vienādiem nosacījumiem spēj paplašināt ražošanu un pakalpojumus. Kredīts kalpo apgrozāmā kapitāla un apgrozības kapitāla paplašināšanai.

Svarīgākās atšķirības starp pašu un aizņemto kapitālu [3]:

Pazīmes

Pašu kapitāls

Aizņemtais kapitāls

Atbildība

Nes atbildību par garantētajām saistībām, vismaz iemaksāto daļu vērtībā

Nenes atbildību par uzņēmuma garantētajām saistībām, bankrota gadījumā apmierina kreditorus no konkursa masas

Kapitāla efektivitāte

Atkarībā no dotā uzņēmuma peļņas vai zaudējuma

Jāmaksā pēc noteiktas procentu likmes neatkarīgi no uzņēmuma darba rezultātiem

Kapitāla īpašnieka tiesības uz īpašumu uzņēmuma likvidācijas gadījumā

Tiesības atbilstoši iemaksātajai kapitāla daļai

Kredīta apmērā

Kapitāla atdošanas termiņš

Nav noteikts

Noteikts līgumā

Nodokļu saistības

Peļņa apliekama ar ienākuma nodokli

Kredītu procentu summas (kā izmaksa) samazina ar nodokli apliekamo daļu