2. Ārējās finansēšanas resursi

2.1. Dalības finansēšana

Dalības finansēšana izpaužas tādā veidā, ka uzņēmums piesaista sev nepieciešamos resursus apmaiņā pret tā kapitāla daļām. Dalības finansēšana ir viens no dārgākajiem finansēšanas paņēmieniem, jo īpašnieki par savām kapitāla daļām grib saņemt dividendes. Šīs finansēšanas rezultātā var mainīties varas struktūra uzņēmumā, ja ir jauni daļu īpašnieki.

Pie daļu finansēšanas plusiem jāpiemin tas, ka palielinās pašu kapitāls un pašu kapitāla īpatsvars kopējā kapitālā, kas palielina uzņēmuma kredītspēju. Šo finansēšanas paņēmienu izdevīgi izmantot, ja ir iespējas ar šiem piesaistītajiem līdzekļiem paaugstināt uzņēmuma rentabilitāti.

Dalības finansēšanas veidā pamatkapitālu var palielināt sekojoši [3]:

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību

Akciju sabiedrībā

· Esošajiem vai jaunajiem dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā (viņi par to saņem jaunas daļas).

· Palielinot esošo daļu nominālvērtību (pamatkapitālā daļēji vai pilnīgi ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un pamatkapitālu).

· Ja pilnībā apmaksātas visas esošās daļas.

· Jaunas daļas iegūtas par cenu, kas pārsniedz daļas nominālvērtību (starpība netiek ieskaitīta pamatkapitālā).

· Mantisko ieguldījumu var palielināt, ja tas paredzēts noteikumos.

A/s palielina pamatkapitālu emitējot jaunas akcijas. Pamatkapitālu var palielināt tikai, ja iepriekšējās emisijas akcijas ir pilnībā apmaksātas. Pamatkapitālu var palielināt nosakot, ka jaunās akcijas tiek izmantotas īpašam mērķim, kas tiek norādīts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos:

· jauno emisijas akciju apmaiņai pret konvertējamām obligācijām

· jauno emisijas akciju apmaiņai pret pievienojamās sabiedrības akcijām reorganizācijas gadījumā

· atlīdzībai mazākuma akcionāriem, kuru kā akciju apmaiņu veic koncernā valdošais uzņēmums

· personāla akciju emisijai.