2. Ārējās finansēšanas resursi

Ārējās finansēšanas resursi neatrodas uzņēmuma pārvaldē līdz piesaistīšanas brīža. Galvenā atšķirība no iekšējas finansēšanas resursiem ir tas, ka uzņēmumam būs jāmaksā par kapitāla izmantošanu no ārēja finansēšanas avota.

Dažādiem ārējiem finansēšanas resursiem ir dažādas cenas un dažādas riska pakāpes. Katram uzņēmuma jāatrod visoptimālākā ārējo finansēšanas resursu kombinācija lai pēc iespējas mazināt riskus un izdevumus.