1. Iekšējās finansēšanas resursi

1.4. Iekšējās finansēšanas priekšrocības un trūkumi

Iekšējai finansēšanai (pašfinansēšanai), salīdzinot ar citiem finansēšanas veidiem, ir šādas priekšrocības:

· Nerodas finansēšanas izdevumi;

· Nav noteikts finansēšanas termiņš;

· Rodas iespēja pirms termiņa atdot kredītu un samazināt procentus par to;

· Pašu kapitāla augšana notiek progresīvi;

· Uz papildu pašu kapitāla rēķina paaugstinās uzņēmuma drošība un kredītspēja.

Pie trūkumiem var pieskaitīt šādas iespējas:

· Faktiskās peļņas slēpšana;

· Papildu kapitāla radīšana uz patērētāju rēķina;

Neuzticības radīšana akcionāriem pret uzņēmuma vadību.