1. Iekšējās finansēšanas resursi

1.3. Peļņa kā iekšējās finansēšanas avots

Iekšējā finansēšana no paša uzņēmuma peļņas var būt vai nu no nesadalītās peļņas (iekšējā pašfinansēšana), vai arī no ilgtermiņa peļņas atskaitījumiem, piemēram, pensiju mērķiem (rezerves fondā).

Tīrās peļņas sadalīšana ir viens no iekšfirmas plānošanas virzieniem, kura nozīme tirgus ekonomikas apstākļos pieaug.

Sadalīšanas objekts ir uzņēmuma bilances peļņa. Ar tās sadalīšanu tiek domāta peļņas izmantošana uzņēmumā tā darbības apjoma palielināšanai.

Uzņēmuma rīcībā paliekošās peļņas tērēšanas virzieni un apjomi atrodas uzņēmuma kompetencē. Tomēr, valdība caur nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību stimulē peļņas virzīšanu ražošanas un neražošanas rakstura kapitālajos ieguldījumos, labdarības mērķiem, dabas aizsardzības pasākumu finansēšanai, sociālās sfēras objektu un iestāžu apgādības izdevumiem.