1. Iekšējās finansēšanas resursi

1.2. Amortizācijas atskaitījumi kā iekšējās finansēšanas avots

Amortizācijas atskaitījumi arī tiek saņemti naudā ieņēmumu summās, jo tie veido pašizmaksas daļu - pārdodot preces par cenu, kas ir vienāda ar pašizmaksas un peļņas summu, uzņēmums saņem naudā arī amortizācijas atskaitījumu summu.

Tomēr, var pateikt, ka amortizācijas atskaitījumi ir cita veida finansēšanas resurss. Tas ir tāpēc, ka uzņēmumam amortizācijas atskaitījumi nav uzreiz jāinvestē lai turpinātu savu saimniecisku darbību, jo pamatlīdzekļi, kuriem aprēķina amortizācijas atskaitījumus, nav jāpērk katru gadu, tātad amortizācijas atskaitījumi paliek uzņēmumā rīcībā uz relatīvi ilgu laiku (parasti ilgāk par gadu).