1. Iekšējās finansēšanas resursi

1.1. Uzņēmuma ieņēmumi kā iekšējās finansēšanas avots

Uzņēmums naudas veidā saņem ieņēmumus no preču realizācijas, pakalpojumu sniegšanas vai aktīvu pārdošanas.

Ieņēmumi no realizācijas = vienas vienības cena x daudzums

Cena= pašizmaksa + peļņa

 Šos ieņēmumus uzņēmums var tērēt kārtējā ražošanas vai tirdzniecības cikla nodrošināšanai - pirkt materiālus produkcijas ražošanai, preces tālākai pārdošanai, apmaksāt cilvēku darbu, īri, komunālos pakalpojumus, citas izmaksas.