13.2. Uzņēmuma iekšējās un ārējas finansēšanas resursi

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Tēmas saturs ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas varēs orientēties iekšējās un ārējās finansēšanas resursos, zinās to veidus, varēs atšķirt uzņēmuma iekšējos un ārējos resursus.

 Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.