8. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1. Kas ir kredīts?

2. Pēc kādiem kritērijiem var grupēt kredītu veidus?

3. Kādi ir galvenie kredītu veidi, kuri tiek piedāvāti iedzīvotājiem, to būtība?

4. Kas ir birža, kādi pastāv biržu veidi?

5. Kādas ir biržas galvenās funkcijas?

6. Raksturojiet biržas lomu ekonomikā

7. Kas ir NASDAQ OMX birža?, raksturojiet tās galvenos uzdevumus?

8. Kā tiek sagrupēti NASDAQ OMX Baltijas biržās kotētie vērtspapīri?

9. Kas ir amortizācija?

10. Kas ir vērtspapīri?

11. Kas ir līzings?

12. Raksturojiet vērtspapīru veidus