5. Kredītu veidi (skatīt arī 18.2. tēmu)

Kredīts ir atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas īpašumā un kurš klientam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot bankai naudu vai citas lietas. [4]

Tirgū pastāv dažādi kredītu veidi, kurus var grupēt pēc dažādiem kritērijiem - pēc nodrošinājuma veida, pēc termiņa un procentu noteikumiem, pēc aizņēmējiem un aizņēmuma mērķiem u.c. Turpmākajā patstāvīgā darba daļā Jūs uzzināsiet par pazīstamākajiem kredītu veidiem, kādi tiek piedāvāti iedzīvotājiem. [17]

Galvenie kredītu veidi: [4]

1) Hipotekārais kredīts - ilgtermiņa aizdevums, kas tiek nodrošināts ar nekustamā īpašuma ķīlu (tas var būt arī nekustamais īpašums, kuru vēlaties iegādāties vai būvēt). Hipotekārais kredīts galvenokārt paredzēts mājokļa iegādei, labiekārtošanai, remontam un būvniecībai, kā arī citu lielāku pirkumu apmaksai. . Parasti šie ir ilgtermiņa kredīti - līdz 40 gadiem. Kredīta neatmaksāšanas gadījumā naudas aizdevējam (bankai vai citai kredītiestādei) ir tiesības uz aizņēmēja ķīlu.

Lai saņemtu hipotekāro kredītu, nepieciešams: [17]

· ķīla (nekustamais īpašums);

· aizņēmēja ienākumus apliecinošs dokuments (atbilstošs finanšu iestādes prasībām);

· galvotājs un viņa ienākumus apliecinošs dokuments (atbilstošs finanšu iestādes prasībām).

2) Patēriņa kredīts - īstermiņa aizdevums, kas paredzēts gadījumiem, kad nepieciešami naudas līdzekļi kāda noteikta pakalpojuma vai pirkuma īstenošanai. Tas var būt atpūtas brauciens, sadzīves tehnikas iegāde, mācību vai medicīnisku pakalpojumu apmaksa, pirmās iemaksas veikšana jauna mājokļa vai automašīnas iegādē, mājokļa remonts, kā arī citi mērķi.

3) Studiju kredīts - ilgtermiņa aizdevums privātpersonām, kas paredzēts mācību maksas segšanai gan pilna, gan nepilna laika studentiem. Bankas piedāvā segt līdz pat 100% no klienta studiju maksas bez valsts galvojuma. Tālāk jau šī naudas summa pa daļām automātiski tiek pārskaitīta uz mācību iestādes kontu.

4) Studējošā kredīts - ilgtermiņa aizdevums privātpersonām, kas paredzēts studenta ikdienas izdevumu segšanai – transporta izdevumiem, dienesta viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citu izdevumu segšanai. Šis kredīts tiek izmaksāts 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

5) Overdrafts jeb kredītlīnija - īstermiņa aizdevums, kas noteikta limita ietvaros tiek piešķirts kā papildus līdzekļi klienta kontā. Tas nozīmē, ka klientam ir iespēja veikt pirkumus un izņemt skaidru naudu bankas automātos arī gadījumos, kad nav pietiekami personiskie līdzekļi, jo tos par nelielu samaksu papildinās overdrafts.

Lai saņemtu kredītlīniju nepieciešams: [17]

· regulāri algas ieskaitījumi bankas kontā;

· personu apliecinošs dokuments;

aizņēmēja ienākumus apliecinošs dokuments (atbilstošs finanšu iestādes prasībām).

6) Investīciju kredīts - ilgtermiņa aizdevums uzņēmumiem jaunu biznesa projektu uzsākšanai, iekārtu un transporta līdzekļu iegādei, kā arī nekustamā īpašuma iegādei, celtniecībai un remontam. Kā nodrošinājums var kalpot: uzņēmuma aktīvi, kapitāla daļas un pamatlīdzekļi, nekustamais īpašums, atsevišķos gadījumos papildu nodrošinājums ir uzņēmuma īpašnieku galvojumi, kā arī citi nodrošinājuma veidi.

7) Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai - īstermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas palīdz palielināt ražošanas apjomus, uzsākt jaunas preču grupas pārdošanu, apmierināt strauji pieaugošo pieprasījumu pēc sezonas precēm (ziemas vai vasaras preces; svētku periodā, piemēram, Ziemassvētkos utt.), kā arī iespēju saņemt finansējumu preču krājumu iegādei.

Faktorings - apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu. Līdz ar to faktorings dod klientam iespēju bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā "ķīla" ir debitoru parāds jeb līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem. Tādēļ faktoringa un rēķinu diskontēšanas pakalpojumu izmantošana nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un atvieglo tās plānošanu, samazina klientu apkalpošanas un administrēšanas izdevumus, kā arī samazina ar debitoru parādiem saistīto risku, tādējādi ļaujot uzņēmējiem vairāk resursu novirzīt savai pamatdarbībai.