3. Vērtspapīru definīcijas

· Dokuments (piemēram, akcija, obligācija, vekselis, čeks), kurā ir izteiktas mantiskās, parasti saistību, tiesības un kuru nepieciešams uzrādīt, šīs tiesības realizējot. [1]

· Vērtspapīri ir finanšu instrumenti, kas apliecina kādas personas vai uzņēmuma pienākumus vai tiesības pret citu personu vai uzņēmumu un ar ko tiek veikti darījumi finanšu tirgos. [5]

· No ieguldījuma viedokļa vērtspapīri ir dokumenti, kas tā īpašniekam dod noteiktas finansiāla rakstura tiesības, kuras jāapmierina vērtspapīra izlaidējam jeb emitentam. No vērtspapīru emitenta viedokļa vērtspapīrs ir privāttiesību dokuments, kas apliecina emitenta saistības pret dokumenta vadītāju un var būt par publiskās apgrozības objektu, nemainoties tajā nostiprināto tiesību apjomam. Savukārt no profesionāla finanšu tirgus dalībnieka viedokļa vērtspapīrs ir finanšu tirgus instruments, ko iespējams izmantot darījumos peļņas gūšanas nolūkā. [7, 20]

· Dokumenti, kas apliecina īpašuma tiesības vai aizņēmuma attiecības (akcijas, obligācijas, vekseļi). [11, 312]

Termins finanšu tirgos pārdodamu un pērkamu parasto akciju, obligāciju un dažu citu vērtspapīru apzīmēšanai. [16, 307]