2. Kredīta definīcijas (skatīt arī 18.2. tēmu)

· Naudas līdzekļu, preču, pakalpojumu sniegšana uz parāda, uz nomaksu; [1]

· Naudas līdzekļu vai materiālo vērtību nodošana fiziskai vai juridiskai personai uz noteiktu termiņu un par zināmu atlīdzību (parasti pret attiecīgu nodrošinājumu); [3]

· Kredīts ir atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas īpašumā un kurš klientam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot bankai naudu vai citas lietas. [4]

· Naudas vai preču aizdevums, kas atmaksājams ar procentu. Galvenie kredītu veidi ir banku kredīts un komerciālais kredīts. [10, 336]

· Naudas vai citu atvietojamu lietu aizdevums, ko fiziskām personām sniedz kredītiestāde un kas dod tiesības šīm personām rīkoties ar naudu vai citām atvietojamām lietām un uzliek saistības atdot naudu vai citas atvietojamas lietas ar vai bez procentiem. [12,37]

· Atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai citas lietas. [13, 5]

· Brīvo naudas līdzekļu kustība, ko bankas vai uzņēmumi piešķir kredīta ņēmējam uz noteiktu laiku par noteiktu atlīdzību. [14, 223]

· Atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai citas lietas. [15, 84]

Attiecības starp kreditoru un aizņēmēju, kurās kreditors nodod aizņēmējam naudu vai lietas, bet aizņēmējs apņemas atdot noteiktā termiņā tādu pašu naudas summu vai līdzvērtīgu, tāda paša veida un kvalitātes lietu skaitu. Tiek piešķirts, izsniedzot aizdevumu naudas vai naturālā formā, parasti samaksājot noteiktus procentus. [16, 151]