13.1. Jēdzienu būtība: amortizācija, kredīts, vērtspapīri, līzings un kredītu veidi, birža

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Tēmas saturs ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas varēs orientēties terminos amortizācija, kredīts, vērtspapīri, līzings un kredītu veidi, birža.

Šī tēma ir zināmā mērā 18.2. tēmas turpinājums. Tēmas loģiskais turpinājums (par kredītu un līzingu) ir sniegts 20.3. tēmā.

Īpaša uzmanība ir pievērsta terminu definīcijām. Ja literatūrā ir atrodamas dažādas terminu definīcijas, tad tās visas ir sniegtas, lai skolotājs varētu izvēlēties audzēkņu sagatavotības līmenim, kā arī stundas mērķim piemērotākās definīcijas.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.