6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Podvinska N . Pievienotās vērtības nodoklis. Komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem – Rīga: SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2006. – 270 lpp.

2. www.google.lv

3. www.likumi.lv

4. www.vid.gov.lv

5. www.esmaja.lv/?lapa=eir&id=5