3. PVN aprēķināšanas piemēri

PVN aprēķina darījuma apliekamo vērtību reizinot ar nodokļa likmi.

Piemērs.

Preces/pakalpojuma tirgus vērtība

Ls 5.00

PVN likme Latvijā

21%

Nodokļa summa aprēķināma šādi:

(Ls 5.00 x 21%) : 100 = Ls 1.05

Summa, ko samaksā gala patērētājs:

Ls 5.00 + Ls 1.05 = Ls 6.05

Ko darīt, lai uzzinātu cik lielu PVN mēs samaksājam par preci, kura jau ir aplikta ar nodokļi:

· PVN lielumu var redzēt čekā, kuru saņemat pie kases , samaksājot par preci.

· Vai arī aprēķināt. Piemēram, (preces cena Ls 5.00) 5.00/121*21 = 86.78 Ls. 10% likme: 5.00/110*10 = 45.45Ls

PVN likmes ES dalībvalstīs (2010.g.)

Valsts

PVN likme

Austrija

20%

Beļģija

21%

Čehija

19%

Dānija

25%

Francija

19,6%

Grieķija

19%

Igaunija

20%

Īrija

21,5%

Itālija

20%

Kipra

15%

Latvija

21%

Lielbritānija

15%

Lietuva

21%

Luksemburga

15%

Malta

18%

Nīderlande

19%

Polija

22%

Portugāle

20%

Slovākija

19%

Slovēnija

20%

Somija

22%

Spānija

16%

Ungārija

20%

Vācija

19%

Zviedrija

25%

PVN maksāšana par citā ES dalībvalstī iegādātām precēm

Ar Latvijas iestāšanos ES ir atceltas ārējās robežas starp Latviju un citām ES dalībvalstīm un ir nodrošināta preču un pakalpojumu brīvā kustība kopējā tirgus ietvaros. Preču piegādes no vienas ES dalībvalsts uz otru ir darījumi Eiropas Savienības teritorijā.

Ja privātpersona, piemēram, Vācijā iegādājas lietotu automašīnu, PVN jau tiek nomaksāts Vācijā, pēc attiecīgās PVN likmes (19%) - tur pat veikalā vai iegādes vietā.

Ja lietotu automašīnu iegādājas Latvijas juridiskā persona, PVN jānomaksā Latvijā (Valsts ieņēmumu dienesta norēķinu kontā), pēc Latvijas noteiktās likmes 21%. Ievedot Latvijā jaunus transportlīdzekļus, Latvijas PVN 21% ir jānomaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām.

PVN maksāšana par trešajās (ne-ES) valstīs iegādātām precēm

Ja preces tiek vestas no kādas trešās valsts, piemēram, no Krievijas, PVN ir jānomaksā uz robežas vai ES iekšzemē (atkarīgs no tās ES dalībvalsts noteikumiem, kurā persona iebrauc). Šādā gadījumā PVN ir jāmaksā gan privātpersonām (ja ievestās preces pārsniedz personiskajā bagāžā atļauto daudzumu), gan juridiskām personām. Nodoklis tiek maksāts pēc tās ES dalībvalsts likmes, kurā trešo valstu preces tiek ievestas.

Eiropas Savienības teritorijā veiktie starpvalstu darījumi (ar precēm un pakalpojumiem) tiek dēvēti par preču iegādi un preču piegādi. Termini imports un eksports attiecas uz darījumiem, kas tiek veikti starp ES valstīm un trešajām valstīm.

Piemērs:

Piemera Shema

Preču piegādei piemēro PVN 0% likmi, ja preču piegādātājam (Latvijas personai) ir zināms preču saņēmēja PVN reģistrācijas numurs (Vācijā).

Nodokli maksā preču saņēmējs, piemērojot saņēmējvalsts PVN likmi. Ja saņēmējs nav PVN maksātājs (juridiska persona), PVN maksā nosūtītājs, pēc savas valsts nodokļa likmes.

PVN likmi nosaka pēc vietas, kur notiek pakalpojumu sniegšana vai preču piegāde.

Laika posms, par kuru aprēķina PVN jeb taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis.

Aprēķināto nodokli par taksācijas periodu jāiemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.