2. Kas ir PVN nodoklis?

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nodoklis, kas tiek pieskaitīts pie preces vai pakalpojuma tirgus vērtības naudas izteiksmē. Tas tiek piemērots visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

PVN maksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs.

PVN nodokļa likmes Eiropas Savienības dalībvalstīs nav harmonizētas - katrā dalībvalstī ir cita PVN likme.

Katra dalībvalsts nosaka savu PVN likmi ņemot vērā, ka ES noteiktā minimālā standartlikme ir 15%, minimālā samazinātā likme 5%.

Pārvadājot preces starp ES dalībvalstīm, PVN uz Latvijas valsts robežas nav jāmaksā.

Privātpersonas maksā PVN preču iegādes vietā, piemēram, veikalā, kur PVN jau ir ieskaitīts preces cenā.

Latvijas standarta PVN likme ir 21%. Tāpat kā citās ES dalībvalstīs, arī Latvijā noteiktām preču grupām tiek piemērotas samazinātās PVN likmes. Samazinātā likme ir 10%, kā arī pastāv darījumi, kuriem piemērojama PVN 0% likme un ar PVN neapliekamie darījumi.

Ar PVN 10 procentu likmi apliek:

 • medikamentu, medicīnisko preču un ierīču piegādes saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
 • zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādes saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
 • avīzes, žurnālus, biļetenus un citiem periodiskos izdevumus, kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiskā rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana;
 • sabiedriskā transporta pakalpojumus iekšzemē;
 • siltumenerģijas un elektroenerģijas piegādes iedzīvotājiem;
 • dabasgāzes piegādes iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi autotransportam.
 • ūdens piegādes centralizētā ūdensapgādes sistēmā;
  kanalizācijas pakalpojumus;
 • sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un to apglabāšanas pakalpojumus;
 • viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);
  apbedīšanas pakalpojumus;
 • ieejas maksu kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes.

Nodokļa 0 procenta likmi piemēro:

 • preču eksportam;
 • pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu un tranzīta pārvadājumiem (ieskaitot transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes, šķirošanas pakalpojumus);
 • brīvajā zonā un muitas noliktavā sniegtajiem pakalpojumiem, kuri tieši saistīti ar precēm, kuras ievestas ES teritorijā no trešajām valstīm un trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam;
 • pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar starptautisko transportu;
 • preču piegādēm ES dalībvalstu uzņēmumiem, ja preču piegādātājs un preču saņēmējs ir PVN maksātāji.

Ar PVN nodokli neapliek:

 • maksu par bērnu uzturēšanos pirmsskolas iestādēs;
 • izglītības pakalpojumus, kurus sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu;
 • apdrošināšanas pakalpojumus (apdrošināšanas polišu izplatītāju sniegtos pakalpojumus, pārapdrošināšanas pakalpojumus);
 • medicīnas pakalpojumus (t.sk. zobārstniecības pakalpojumus);
 • dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, ko sniedz dzīvojamās mājas apsaimniekotājs saskaņā ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līgumu;
 • finanšu darījumus u.c. likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktos.