1. PVN nozīme

Valsts kopbudžeta galvenie ienākumi ir nodokļi, kas sastāda apmēram 84.6% no kopējiem ieņēmumiem. Valsts pamatbudžetā nodokļi sastāda 95.7% no budžeta ieņēmumiem.

Nodokļi, kurus mēs maksājam valstij, ir vajadzīgi, lai nodrošinātu valsts sekmīgu darbību. Nodokļu funkcijas ir plašas un daudzveidīgas. Daļa nodokļu tiek novirzīta dažādu valstij svarīgu nozaru subsidēšanai un atbalstam, piem., lauksaimniecība u.c. Nodokļi arī tiek izmantoti tādu darbību aizkavēšanai, kuras valdība uzskata par kaitīgām, piem., noziedzības apkarošana. Nodokļus izmanto arī, lai veicinātu noteiktas darbības, piem., 80 gados valdība stimulēja ražotājus modernizēt rūpnīcas un paaugstināt darba ražīgumu. Tā samazināja nodokļus tām firmām, kuras iegādājās jaunas iekārtas un apguva tehnoloģiju.

Valdība var ar nodokļu palīdzību regulēt ekonomiskās aktivitātes līmeni. Jo paaugstinot vai samazinot nodokļus valdība var ietekmēt naudas daudzumu apgrozībā.

Lielāko daļu no nodokļu ienākumiem sastāda pievienotās vērtības nodoklis - kopbudžetā 24.0%, valsts pamatbudžetā 58.2%, tātad tam ir vislielākā nozīme Latvijas nodokļu sistēmā.