10.3. Nopirktās preces vērtības un nomaksātā PVN lieluma aprēķins dažādām precēm ar dažādām PVN likmēm

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas varēs aprēķināt nopirktās preces vērtību un nomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) lielumu. Materiālā ir iekļauti attiecīgie piemēri.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.