6. Kopsavilkums

Darba algas aprēķināšanas formulas:

1. formula –apliekamā ienākuma aprēķins:

Bruto darba alga

mīnus valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja daļa)

mīnus neapliekamais minimums (ja ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa)

mīnus atvieglojumi par apgādājamiem (ja ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa)

= apliekamais ienākums

2. formula –IIN aprēķins:

Apliekamais ienākums * algas nodokļa likme = algas nodoklis (iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN)

3. formula –neto darba algas aprēķins:

Bruto darba alga

mīnus VSAOI

mīnus algas nodoklis

= izmaksājamā darba alga jeb neto darba alga. [2]

4. formula –darba devēja VSAOI aprēķins

Bruto darba alga * VSAOI likme = darba dēvēja VSAOI iemaksas daļa