5. Darba algas aprēķināšanas formulas un piemēri

1. formula –apliekamā ienākuma aprēķins:

Bruto darba alga

mīnus valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja daļa)

mīnus neapliekamais minimums (ja ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa)

mīnus atvieglojumi par apgādājamiem (ja ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa)

= apliekamais ienākums

2. formula –IIN aprēķins:

Apliekamais ienākums * algas nodokļa likme = algas nodoklis (iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN)

3. formula –neto darba algas aprēķins:

Bruto darba alga

mīnus VSAOI

mīnus algas nodoklis

= izmaksājamā darba alga jeb neto darba alga. [2]

4. formula –darba devēja VSAOI aprēķins

Bruto darba alga * VSAOI likme = darba dēvēja VSAOI iemaksas daļa

Apskatīsim piemērus:

1. piemērs. Darba ņēmēja darba alga mēnesī ir 500 lati un viņa apgādībā ir viens cilvēks. Darba vietā ir iesniegta nodokļa algas grāmatiņa. Noteikt neto darba algu un darba dēvēja VSAOI iemaksas daļu.

1) 500 * 0,09 = 45 (Ls) - darba ņēmēja VSAOI iemaksas daļa

2) 500 – 45 – 35 – 63 = 357 (Ls) - apliekamais ienākums

3) 357 * 0,26 = 92,82 (Ls) - algas nodoklis

4) 500 – 45 – 92,82 = 362,18 (Ls) - neto darba alga

5) 500*0,2409 = 120,45 (Ls) - darba dēvēja VSAOI iemaksas daļa

2. piemērs. Darba ņēmēja darba alga mēnesī ir 500 lati un viņa apgādībā ir viens cilvēks. Darba vietā nav iesniegta nodokļa algas grāmatiņa (papildus darba vieta). Noteikt neto darba algu un darba dēvēja VSAOI iemaksas daļu.

1) 500 * 0,09 = 45 (Ls) - darba ņēmēja VSAOI iemaksas daļa

2) 500 – 45 = 455 (Ls) - apliekamais ienākums

3) 455 * 0,26 = 118,30 (Ls) – algas nodoklis

4) 500 – 45 – 118,30 = 336,40 (Ls) – neto darba alga.

5) 500*0,2409 = 120,45 (Ls) - darba dēvēja VSAOI iemaksas daļa

3. piemērs. Darba ņēmēja darba alga mēnesī ir 500 lati. Darba vieta ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Darba ņēmējs ir pensionārs. Noteikt neto darba algu un darba dēvēja VSAOI iemaksas daļu.

1) 500 * 0,0706 = 35,30 (Ls) - darba ņēmēja VSAOI iemaksas daļa

2) 500 – 35,30 = 464,70 (Ls) - apliekamais ienākums

3) 464,70 * 0,26 = 120,82 (Ls) - algas nodoklis

4) 500 – 35,30 – 120,82 = 343,88 (Ls) - neto darba alga.

5) 500 * 0,1888 = 94,40 (Ls) - VSAOI darba dēvēja daļa

4. piemērs. Darba ņēmējs saņem 10 % no izpildītas darbu vērtības mēnesī. Par vienas vienības aprēķina 2,00 Ls. Mēneša laikā strādnieks izgatavojis 200 vienības. Darba ņēmējam nav apgādājamo un ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Noteikt neto darba algu un darba dēvēja VSAOI iemaksas daļu.

1) 2,00 * 200 = 400 (Ls) – aprēķinātā darba alga.

2) 400 * 0,09 = 36 (Ls) – darba ņēmēja VSAOI iemaksas daļa

3) 500 – 36 – 35 = 429 (Ls) – apliekamais ienākums

4) 429 * 0,26 = 111,54 (Ls) – algas nodoklis

5) 400 – 36 – 111,54 = 252,46 (Ls) – neto darba alga

6) 400*0,2409 = 96,36 (Ls) - darba dēvēja VSAOI iemaksas daļa