2. Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņa nodrošina nodokļa maksātāju uzskaiti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kontroli, pareizu neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanu. Nodokļa maksātājam var būt tikai viena grāmatiņa, un tai nav derīguma termiņa ierobežojuma. Ja iepriekš izsniegtā grāmatiņa ir nozaudēta vai sabojāta, nodokļa maksātājam, pamatojoties uz viņa rakstisku paziņojumu iestādei, kas izsniegusi grāmatiņu, izsniedz jaunu grāmatiņu. Uz šīs grāmatiņas vāka un titullapā izdara atzīmi "Dublikāts". Grāmatiņu izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc nodokļa maksātāja dzīvesvietas. Ja grāmatiņa nav iesniegta darba vietā, tad darba ņēmējam nav tiesību saņemt atvieglojumus neapliekamā minimuma veidā, un par apgādājamiem. [1]