8. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

  1. Kas pēc būtības ir nodoklis un kādas funkcijas tas pilda?
  2. Ko izsaka tiešie un netiešie nodokļi, kādas ir atšķirības starp tiem?
  3. Kāds ir svarīgākais finanšu sistēmas elements, kas to veido?
  4. Kādi ir svarīgākie budžeta deficīta iemesli, ar kādiem paņēmieniem tos var novērst?
  5. Ko izsaka Lafēra līkne, kādas sakarības tā atspoguļo?
  6. Līkne, ko var izmantot ienākumu sadales analīzē, ko vēl tā atspoguļo?
  7. Kāds ir darba algu sadalījums, ko izsaka katrs darba algu veids?
  8. Kuru algas veidu darba ņēmējs saņems pēc nodokļu apmaksāšanas?
  9. Kā, jūsuprāt, viena jēdziena dažādās definīcijas var ietekmēt cilvēka saprašanu un uztveri kāda jēdziena apgūšanā?