10.1. Jēdzienu būtība: nodokļi, tiešie un netiešie nodokļi, budžeta deficīts, Lafēra līkne, Lorenca līkne, bruto, neto un reālā alga

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā. 

Tēmas saturs ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās, kas ir tiešie un netiešie nodokļi, budžeta deficīts, kā arī zinās Lafēra līknes un Lorenca līknes būtību, bruto, neto un reālās algas jēdzienus.

 Īpaša uzmanība ir pievērsta terminu definīcijām. Ja literatūrā ir atrodamas dažādas terminu definīcijas, tad tās visas ir sniegtas, lai skolotājs varētu izvēlēties audzēkņu sagatavotības līmenim, kā arī stundas mērķim piemērotākās definīcijas.

 Materiālā ir sniegti attēli, kas ļauj vizualizēt teorētiskos apgalvojumus. Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.