3. Kopsavilkums.

Ekonomiskā peļņa – uzņēmēja ienākumi virs vidējā peļņas līmeņa. Nosacīti ekonomisko peļņu var aprēķināt kā starpību starp uzņēmuma kopējiem ienākumiem un ekonomiskajām izmaksām. Ekonomiskās peļņas iegūšana var būt īslaicīga un saistīta ar: 1)uzņēmēja risku, darbojoties ļoti mainīgā un ekonomiski nenoteiktā situācijā vai ieviešot jauninājumus; 2)iespējamu uzņēmuma monopolstāvokļa iegūšanu. Taču ilgākā laika periodā uzņēmums ekonomisko peļņu nesaņem, jo konkurences rezultātā tirgus cenas samazinās [10; 141].

Praksē ekonomiskā peļņa parasti ir mazāka par grāmatvedības peļņu [7.;18].

Ekonomisko peļņu aprēķina, atskaitot no kopieņēmuma pieskaitāmās izmaksas. Grāmatvedības peļņu aprēķina, pamatojoties uz grāmatvedības dokumentiem. Uzņēmēju interesē galu galā ekonomiskā peļņa [4;81].