1. Grāmatvedības un ekonomiskā peļņa

1.1. Grāmatvedības peļņa

Grāmatvedības peļņa = grāmatvedības ieņēmumi – grāmatvedības izmaksas [8; 133]

Grāmatvedības izmaksas ir uzņēmuma izdevumi izejvielu un materiālu iegādei, algota darbaspēka samaksai, iekārtu amortizācijai un citi faktiskie izdevumi, kas saistīti ar produkcijas ražošanu un realizāciju. Tie ir izdevumi to resursu iegādei, kas nepieder firmai. Grāmatvedības jeb ārējās izmaksas atšķiras no ekonomiskajām ar to, ka tajās nav iekļauta firmas īpašnieka īpašumā esošo ražošanas faktoru vērtība. Grāmatvedības izmaksas satur noteiktas produkcijas ražošanas faktiskos izdevumus. Visi šie izdevumi tiek parādīti grāmatvedības kontos un tiek izmantoti grāmatvedības peļņas noteikšanai [8; 133].

Grāmatvedības peļņa ir starpība starp uzņēmējdarbības ieņēmumiem un izmaksām noteiktā laika periodā [1; 60].

Ieņēmumi – izmaksas = grāmatvedības peļņa [1; 61]

Grāmatvedības peļņa = realizācijas ieņēmumi – realizācijas grāmatvedības izmaksas [7; 18]